01
Feb

Managementul durabil al pădurilor și pajiștilor deținute de autoritățile publice locale

Managementul durabil al
pădurilor și pajiștilor deținute
de autoritățile publice locale

I. INTRODUCERE
II. STAREA ACTUALĂ A RESURSELOR FORESTIERE
ŞI PASTORALE COMUNALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
III. MĂSURI DE REDRESARE A SITUAȚIEI PENTRU
GESTIUNEA DURABILĂ A PĂDURILOR ȘI PAJIȘTILOR
3.1. Consolidarea capacităţilor de consultanță prin crearea
Oficiului Naţional de Consultanţă în Silvicultură
3.2. Constituirea întreprinderilor municipale şi/sau
intercomunitare de gestionare durabilă a pădurilor
şi pajiştilor comunale
3.3. Amenajamentul silvic și pastoral
IV. EXEMPLE PRACTICE ȘI LECȚII ÎNVĂȚATE ÎN
DOMENIUL GESTIUNII DURABILE A PĂDURILOR
ȘI PAJIȘTILOR COMUNALE
4.1. Rezultatele proiectelor/programelor majore aferente
managementului pădurilor și pajiștilor comunale
4.2. Exemple de autorități publice locale care au rezultate
în domeniul managementului pădurilor și pajiștilor comunale
4.3. Experiența acumulată și lecțiile învățate
V. CONCLUZII
VI. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Documentul intergral îl puteţi vedea pe https://www.scribd.com/document/367240245/Managementul-Durabil-Al-Padurilor-Si-Pasunilor