Integrarea aspectelor de conservare a biodiversit??ii ?n politicile de planificare teritorial? a Republicii Moldova ?i practicile de utilizare a terenurilor

Despre noi

Biodiversitatea ?n Republica Moldova este amenin?at? constant de activit??ile umane. Modul ?n care sunt utilizate ast?zi terenurile are urm?ri grave, precum eroziunea solului; poluare ?i schimb?ri climatice; p??unat nesustenabil; fragmentarea habitatelor din cauza dezvolt?rii infrastructurii; defri??rile ilicite, num?rul speciilor rare ?n cre?tere, v?n?toarea ?i pescuitul excesiv. Obiectivul de baz? al proiectului este de a integra priorit??ile de conservare a biodiversit??ii ?n politicile de planificare teritorial? ?i practicile de utilizare a terenurilor din Moldova, prin dou? componente ? prin modificarea modului de planificare a utiliz?rii terenurilor ?i a sistemului de implementare, ?in?nd cont de biodiversitate ?i prin demonstrarea metodelor de conservare ?i utilizare durabil? a biodiversit??ii pe terenurile comunale.


Durata

Aprilie 2015 ? Aprilie 2019

Aria geografica

Chi?in?u, Soroca, Stefan-Vod?

Buget Total

US $ 998,904

Parteneri:

Ministerul Mediului, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Construc?iilor, Ministerul Agriculturii ?i Industriei Alimentare; Agen?ia Moldsilva; Autorit??i publice locale din raioanele Soroca ?i ?tefan-Vod?.

Proiectul de conservare a biodiversit??ii este implementat de Programul Na?iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) ?i finan?at de Fondul Global pentru Mediu (GEF).

ACTIVIT??ILE NOASTRE

about-us-image

ECHIPA NOASTRĂ

Alexandru ROTARU

Manager de proiect

alexandru.rotaru@undp.org

Sergiu CO?AGA

Asistent de proiect

sergiu.cotaga@undp.org

Ultimele de pe blog