Integrarea aspectelor de conservare a biodiversit??ii ?n politicile de planificare teritorial? a Republicii Moldova ?i practicile de utilizare a terenurilor

Despre noi

Biodiversitatea ?n Republica Moldova este amenin?at? constant de activit??ile umane. Modul ?n care sunt utilizate ast?zi terenurile are urm?ri grave, precum eroziunea solului; poluare ?i schimb?ri climatice; p??unat nesustenabil; fragmentarea habitatelor din cauza dezvolt?rii infrastructurii; defri??rile ilicite, num?rul speciilor rare ?n cre?tere, v?n?toarea ?i pescuitul excesiv. Obiectivul de baz? al proiectului este de a integra priorit??ile de conservare a biodiversit??ii ?n politicile de planificare teritorial? ?i practicile de utilizare a terenurilor din Moldova, prin dou? componente ? prin modificarea modului de planificare a utiliz?rii terenurilor ?i a sistemului de implementare, ?in?nd cont de biodiversitate ?i prin demonstrarea metodelor de conservare ?i utilizare durabil? a biodiversit??ii pe terenurile comunale.


Durata

Aprilie 2015 ? Aprilie 2019

Aria geografica

Chi?in?u, Soroca, Stefan-Vod?

Buget Total

US $ 998,904

Parteneri:

Ministerul Mediului, Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Construc?iilor, Ministerul Agriculturii ?i Industriei Alimentare; Agen?ia Moldsilva; Autorit??i publice locale din raioanele Soroca ?i ?tefan-Vod?.

Proiectul de conservare a biodiversit??ii este implementat de Programul Na?iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) ?i finan?at de Fondul Global pentru Mediu (GEF).

ACTIVIT??ILE NOASTRE

about-us-image

ECHIPA NOASTRĂ

Alexandru ROTARU

Manager de proiect

alexandru.rotaru@undp.org

Sergiu CO?AGA

Asistent de proiect

sergiu.cotaga@undp.org

Ultimele de pe blog

15
Dec

Articol De Test

Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ips

14
Dec

Blog 1 RO

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nul...

14
Dec

Blog 2 RO

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat