Bio Conservation

Submitted by admin on Tue, 11/15/2016 - 23:43
bio-conservation

BIO CONSERVATION

CONSERVATION METHODS

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est.

OUR ACTIVITIES

Protec?ia habitatelor
Plant?m coridoare ecologice ?ntre diverse trupuri de p?dure pentru sporirea migra?iei speciilor;
Gestionarea paji?tilor
Contribuim la gestionarea paji?tilor prin testarea noilor tehnologii de reabilitare ?i management, ?i aplic?m p??unatul prin rota?ie.
Planificare teritorial?
Contribuim la includerea aspectelor biodiversit??ii ?n procesul de planificare teritorial?, pentru a reduce ?i reglementa gradul de interven?ie uman? ?n habitatele naturale.
Monitorizare
Monitoriz?m biodiversitatea. Elabor?m ?i utiliz?m pa?apoarte pentru speciile rare, cu m?surile specifice de protec?ie.
Legista?ie
Ajust?m legislatia na?ional? ?n domeniul planific?rii utiliz?rii terenurilor la cerin?ele conserv?rii biodiversit??ii.
Finan?e
Revizuim modalit??ile de gestionare a surselor financiare publice pentru a sus?ine practicile favorabile biodiversit??ii. Promov?m serviciile ecosistemice ?i eco-turismul.
Instruire
Instruim func?ionarii ?i utilizatorii de terenuri privind integrarea aspectelor biodiversit??ii ?n practicile de utilizare a terenurilor.
E-guvernare
Cre?m instumente digitale de luare a deciziilor ?n domeniul mediului, biodiversit??ii ?i ariilor protejate.

LATEST FROM OUR BLOG

15
Dec

Article Test

Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ips

16
Nov

Blog 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore m

14
Nov

Blog 2

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat