Bio Conservation

Submitted by admin on Tue, 11/15/2016 - 23:43
bio-conservation

BIO CONSERVATION

CONSERVATION METHODS

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est.

OUR ACTIVITIES

Protecția habitatelor
Plantăm coridoare ecologice între diverse trupuri de pădure pentru sporirea migrației speciilor;
Gestionarea pajiștilor
Contribuim la gestionarea pajiștilor prin testarea noilor tehnologii de reabilitare și management, și aplicăm pășunatul prin rotație.
Planificare teritorială
Contribuim la includerea aspectelor biodiversității în procesul de planificare teritorială, pentru a reduce și reglementa gradul de intervenție umană în habitatele naturale.
Monitorizare
Monitorizăm biodiversitatea. Elaborăm și utilizăm pașapoarte pentru speciile rare, cu măsurile specifice de protecție.
Legistație
Ajustăm legislatia națională în domeniul planificării utilizării terenurilor la cerințele conservării biodiversității.
Finanțe
Revizuim modalitățile de gestionare a surselor financiare publice pentru a susține practicile favorabile biodiversității. Promovăm serviciile ecosistemice și eco-turismul.
Instruire
Instruim funcționarii și utilizatorii de terenuri privind integrarea aspectelor biodiversității în practicile de utilizare a terenurilor.
E-guvernare
Creăm instumente digitale de luare a deciziilor în domeniul mediului, biodiversității și ariilor protejate.

LATEST FROM OUR BLOG