Activitățile noastre

Protec?ia habitatelor
Plant?m coridoare ecologice ?ntre diverse trupuri de p?dure pentru sporirea migra?iei speciilor;
Gestionarea paji?tilor
Contribuim la gestionarea paji?tilor prin testarea noilor tehnologii de reabilitare ?i management, ?i aplic?m p??unatul prin rota?ie.
Planificare teritorial?
Contribuim la includerea aspectelor biodiversit??ii ?n procesul de planificare teritorial?, pentru a reduce ?i reglementa gradul de interven?ie uman? ?n habitatele naturale.
Monitorizare
Monitoriz?m biodiversitatea. Elabor?m ?i utiliz?m pa?apoarte pentru speciile rare, cu m?surile specifice de protec?ie.
Legista?ie
Ajust?m legislatia na?ional? ?n domeniul planific?rii utiliz?rii terenurilor la cerin?ele conserv?rii biodiversit??ii.
Finan?e
Revizuim modalit??ile de gestionare a surselor financiare publice pentru a sus?ine practicile favorabile biodiversit??ii. Promov?m serviciile ecosistemice ?i eco-turismul.
Instruire
Instruim func?ionarii ?i utilizatorii de terenuri privind integrarea aspectelor biodiversit??ii ?n practicile de utilizare a terenurilor.
E-guvernare
Cre?m instumente digitale de luare a deciziilor ?n domeniul mediului, biodiversit??ii ?i ariilor protejate.

Ultimele de pe blog

15
Dec

Articol De Test

Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ips

14
Dec

Blog 1 RO

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nul...

14
Dec

Blog 2 RO

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat